off-topic

Osoba nie może być nielegalna. Światowy Dzień Uchodźcy

Migracja to skomplikowany temat, polityka migracyjna również, jednak jest nieodłączną częścią europejskiej i polskiej historii. W związku z tym powstało kilka pojęć, które w języku są używane zamiennie (imigrant czy uchodźca), jednak w prawie unijnym czy w artykułach naukowych te pojęcia mają ścisłe znaczenia. Trzy z nich chciałabym Wam dzisiaj przybliżyć.

off-topic

Czesi i klasy społeczne

Media często stawiają diagnozę, że społeczeństwo jest podzielone, najczęściej na dwie grupy, które najwzajem się wykluczają. Każdy, kto wyjdzie poza internet, wie, że społeczeństwo tak nie wygląda, a osoby z zacięciem socjologicznym dostrzegą mnóstwo niuansów. W polskich mediach takie nagłówki spotykamy często, podobnie jest w przypadku wielu państw, ale Czesi w 2019 roku zadali sobie pytanie, jak właściwie są rozdzieleni?

o językach

Korpusy językowe. Część druga, bardziej techniczna

W tym wpisie chciałabym pokazać bardziej zaawansowane opcje korpusów i jak je wykorzystywać do badań. Ten tekst jest skierowany do osób, które chciałyby naukowo zająć się korpusami i zastanawiają się, co można z nimi zrobić. Informacje tutaj niestety nie zastąpią warsztatów czy zajęć na uniwersytecie, ale mam nadzieję, że dadzą ogląd, co można z korpusami robić.