czyteratops

„Wolność, równość, przemoc. Czego nie chcemy sobie powiedzieć” Agaty Sikory

Cenię tę książkę za tempo i za bardzo sprawne żonglowanie między osobistymi doświadczeniami autorki a odniesieniami do historii i kultury bardziej współczesnej. Podoba mi się, że autorka nie udaje, że wytłumaczy mi mechanizmy działania świata, ale zaprasza do współnego odkrywania zależności i nieoczywistości, które za wolnością, równością i przemocą stoją.

o językach

Pani, pan, osoba, człowiek – o stereotypizacji płci

Asymetria rodzajowo-płciowa, czyli to, że rodzaj rzeczownika niekoniecznie jest zgodny z płcią (np. nauczyciele może zarówno odnosić się do samych mężczyzn, jak i kobiet i mężczyzn) w języku polskim to nie nowość i jest już omawiana od 40 lat jeśli nie dłużej. Poloniści*polonistki i psychologowie*psycholożki z UW w 2005 roku również byli tym tematem zaciekawieni, więc postanowili temu się bliżej przyjrzeć.