o językach

Świadomość językowa

Kiedy mowa o nauce języków obcych i języków odziedziczonych, często wymienia się ich zalety że dobra znajomość kolejnego języka się przydaje w życiu, że dziecko ma kontakt z rodziną, która mieszka w kraju pochodzenia rodzica/rodziców oraz, że w czasie nauki rozwija się świadomość językową. Ale czym właściwie jest ta świadomość językowa?