o językach

O zagrożonych językach i internecie

Przyjmuje się, że istnieje ok 7000 języków, ale w internecie niewielki procent z nich ma reprezentację. Prowadzone są działania, by to zmienić. Internet jest bardzo dobrym narządziem do rewitalizacji języków zagrożonych wymarciem. Po pierwsze użytkownicy takich języków żyjący w diasporze mogą się ze sobą komunikować i podtrzymywać kontakt z językiem. Po drugie, dużo łatwiej te języki dokumentować i łatwiej korzystać z językowych baz danych.