o językach

O wielojęzyczności na zajęciach. Trzy badania dotyczące translanguagingu w edukacji

Od kilku lat w socjolingwistyce promowane są podejścia, które odchodzą od pojmowania języka jako abstrakcyjnego systemu, a skupiają się na zasobach językowych (linguisitc repertoires) i ich różnych użyciach. Takim podejściem jest np. plurilingualism zaproponowany przez Suresha Canagarajah czy translanguaging forsowany przez Ofelię Garcíę. Chciałabym przybliżyć to ostatnie ze względu na to, że translanguaging jest ściśle związany z edukacją.