o językach

Krajobraz językowy

Jeśli zobaczymy w naszej okolicy restaurację wietnamską i ogłoszenia po wietnamsku, możemy łatwo wywnioskować, że w okolicy jest społeczność wietnamska i ktoś może być odbiorcą ogłoszeń. To nie jest rocket science. Natomiast rozłożenie obserwacji w czasie i ich dokumentacja wymaga sporego nakładu pracy, a na podstawie tych informacji można wysnuć co najmniej kilka różnych wniosków.