o językach

O fińskich i polskich praktykach wobec wielojęzycznych osób w szkole

Uczniowie mówiący na co dzień innymi językami niż język większości to sytuacja, która wkrótce w państwach UE stanie się normą, a w wielu regionach Europy ju nią jest. Co zrobić w sytuacji, gdy w klasie jest uczennica lub uczeń z tłem migracyjnym, który nie opanował jeszcze języka kraju większości? Chciałabym przedstawić szerszą perspektywę, w centrum której znajduje się edukacja włączająca.

o językach

O wielojęzyczności na zajęciach. Trzy badania dotyczące translanguagingu w edukacji

Od kilku lat w socjolingwistyce promowane są podejścia, które odchodzą od pojmowania języka jako abstrakcyjnego systemu, a skupiają się na zasobach językowych (linguisitc repertoires) i ich różnych użyciach. Takim podejściem jest np. plurilingualism zaproponowany przez Suresha Canagarajah czy translanguaging forsowany przez Ofelię Garcíę. Chciałabym przybliżyć to ostatnie ze względu na to, że translanguaging jest ściśle związany z edukacją.

o językach

O tym, że wielojęzyczność jest normą, ale monolingual bias ma się dobrze

Paradygmat jednojęzyczny (monolingual paradigm, monolingual bias) odnosi się do założenia, że posługiwanie się jednym językiem jest normą. Nic bardziej mylnego. We wpisie tłumaczę, dlaczego takie myślenie negatywnie wpływa na promocję i rewitalizację języków mniejszości.