o językach

O fińskich i polskich praktykach wobec wielojęzycznych osób w szkole

Uczniowie mówiący na co dzień innymi językami niż język większości to sytuacja, która wkrótce w państwach UE stanie się normą, a w wielu regionach Europy ju nią jest. Co zrobić w sytuacji, gdy w klasie jest uczennica lub uczeń z tłem migracyjnym, który nie opanował jeszcze języka kraju większości? Chciałabym przedstawić szerszą perspektywę, w centrum której znajduje się edukacja włączająca.