o językach

Języki autochtoniczne, tradycyjna wiedza i bioróżnorodność

Przyszły rok 2022 rozpocznie Dekadę Rdzennych Języków. ONZ postanowiło, że lata 2022-2032 upłyną pod znakiem uświadamiania, jak wiele języków jest zagrożonych i jak wiedza społeczności posługujących się rdzennymi językami jest ważna dla zrównoważonego rozwoju. ONZ nawiązuje oczywiście do swoich 17 celów zrównoważonego rozwoju, niemniej osoby zajmujące się zagrożonymi językami, tak jak fińska profesorka Tove Skutnabb-Kangas, od dawna zdają sobie sprawę, że autochtoniczne społeczności wiedzą, jak dbać o swoje najbliższe środowisko i w ich języku przechowywana są cenne informacji. 

o językach

Co robimy w trakcie rozmowy? O analizie konwersacji

Rozmowa z osobą na infolinii czy w piekarni nie wydaje się szczególnie ciekawa, ale jest kierunek w socjologii, który widzi to inaczej. Etnometodologia zajmuje się codziennymi metodami, których osoby z jakiejś społeczności używają do realizacji różnych aspektów swojego życia. W centrum etnometodologii jest komunikacja i interakcje międzyludzkie. W ramach tego podejścia wykształciła się analiza konwersacji.

o językach

Korpusy językowe. Część druga, bardziej techniczna

W tym wpisie chciałabym pokazać bardziej zaawansowane opcje korpusów i jak je wykorzystywać do badań. Ten tekst jest skierowany do osób, które chciałyby naukowo zająć się korpusami i zastanawiają się, co można z nimi zrobić. Informacje tutaj niestety nie zastąpią warsztatów czy zajęć na uniwersytecie, ale mam nadzieję, że dadzą ogląd, co można z korpusami robić.